Welkom

Verschillende factoren kunnen aanleiding geven om een psycholoog te raadplegen. We leiden onze levens om op een bepaald punt te beseffen dat het zo niet meer gaat. We hebben lang volgehouden. Soms hebben we het ontkend, deden we verder. Andere keren worden we ‘plots’ overvallen door een bepaalde gebeurtenis of situatie die het leven in ander perspectief plaatst.

Ik wil je begeleiden in je zoektocht naar antwoorden op de psychologische problemen die je ervaart. Het kan gaan om concrete klachten als angst, depressie, eet- en verslavingsproblematieken, problemen rond seksualiteit en relaties, verlies van een dierbare, werkgerelateerde problematieken, een concrete diagnose… Maar evengoed meer vage problemen, ‘het niet meer weten’, een gevoel van onrust, onbehagen, lichamelijk onverklaarde klachten, existentiële vragen, …

Visie

Als psychoanalytisch therapeut geloof ik dat elk mens een onbewuste heeft, een deel van onszelf dat niet gekend is. Toch bepaalt het in belangrijke mate de keuzes die we maken, de relaties die we aangaan en hoe we functioneren. We kunnen dit onbewuste blootleggen via een vrij spreken. Het creëren van een vertrouwelijke setting waarin dit mogelijk wordt, is hiervoor van cruciaal belang.

Ik nodig je uit om gedachten, gevoelens, herinneringen, dromen, fantasieën, … te delen zonder rekening te moeten houden met logische opeenvolging of verwachtingen over wat al dan niet kan en mag gezegd worden. Alles wordt uitgesproken zoals het in je opkomt. Op die manier krijg je zicht op onderliggende angsten en verlangens opdat je er bewust mee kan omgaan.  Via vragen, hypotheses en bedenkingen begeleid ik je bij dit proces.

Een psychotherapie is in die zin geen gemakkelijke onderneming omdat het ertoe leidt dat je inzicht krijgt en hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Het is evenwel een boeiende zoektocht die beloftevol is omdat het je leven in nieuw licht plaatst.

Mijn ervaring

Momenteel ben ik werkzaam als psycholoog-zorgcoördinator in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, waar ik werkzoekenden met psychische problemen psychotherapeutisch begeleid.

Daarnaast werk ik als psychotherapeut bij ICAS Belgium in Gent, waar ik psychologische hulpverlening bied aan werknemers van bedrijven en aan leden van mutualiteiten en verzekeringen.

Verder heb ik ervaring in een centrum geestelijke gezondheidszorg, in de forensische psychiatrie bij patiënten die een als misdrijf omschreven feit pleegden, in de bijzondere jeugdzorg en aan de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent.

Werkwijze

In de eerste verkennende gesprekken toetsen we of mijn werkwijze en psychoanalytische therapie voor u een aangewezen werkvorm is. Sessies vinden bij voorkeur wekelijks plaats. Omdat psychotherapie over verandering gaat, valt het proces dat we doorlopen niet op voorhand te voorspellen. Soms zijn mensen met een beperkt aantal sessies geholpen, soms ontstaat er een verlangen om een langer pad te bewandelen. Vanuit een vrij spreken is het hoe dan ook belangrijk dat de manier van werken (het verloop van de therapie, hoe je de relatie met de therapeut ervaart, …) op elk moment bespreekbaar blijft.

Een afspraak maken

U kan me contacteren voor een afspraak of verdere informatie. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail. Sessies gaan door op dinsdagavond en/of zaterdagochtend.

Gelieve mij minstens 24u op voorhand te verwittigen indien je voor een afspraak verhinderd bent. Anders zal de afspraak alsnog aangerekend worden.

Prijs

Gesprekken duren ongeveer 45 minuten en kosten 40 euro. Aangepast tarief (studenten, werklozen, …) is mogelijk. Aarzel niet mij hierover aan te spreken.

Ligging

De groepspraktijk is gelegen op de hoek van de Drongensesteenweg en de Herderstraat te 9000 Gent. De ingang is in de Herderstraat nr. 1A.

Info

Momenteel is er nog geen wettelijke overeenkomst betreffende de terugbetaling van psychotherapie. Wel bieden sommige ziekenfondsen gedeeltelijke terugbetaling aan. Je kan je ziekenfonds contacteren voor meer info.

Doelgroep

(Jong)volwassenen.